[Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814-1861 / За ред. Є. П. Кирилюка. — К., 1982. — 432 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Документи та матеріали до біографії
1814-1861


Видання друге, перероблене та доповнене


За редакцією Є. П. Кирилюка, члена-кореспондента АН УРСРКиїв
Видавництво при Київському державному університеті видавничого об’єднання «Вища школа»
1982
ЗМІСТ


Є. О. Середа. Передмова


Документи 1-101 (1814-1843)
Документи 102-197 (1844-1847)
Документи 198-299 (1847)
Документи 300-325 (1848-1849)
Документи 326-407 (1850)
Документи 408-495 (1851-1858)
Документи 496-617 (1859-1861)
Описи речей. Документи 618-619 (1861)


Іменний покажчик
В сборнике помещены документы и материалы о жизненном и творческом пути Т. Г. Шевченко. Новое издание обогатилось документальными сведениями о прижизненных публикациях произведений поэта, о пребывании его в Петербурге, участии в Аральской экспедиции и др. Многие документы дополнены комментариями.

Для литературоведов, преподавателей, студентов-филологов.

У збірнику вміщені документи та матеріали про життєвий і творчий шлях Т. Г. Шевченка. Нове видання збагатилось документальними відомостями про прижиттєві публікації творів поета, про перебування його в Петербурзі, участь в Аральській експедиції та ін. До багатьох документів додані коментарі.

Для літературознавців, викладачів, студентів-філологів.


Упорядники: Л. І. Внучкова, О. І. Поляничко (керівник), Є. О. Середа, В. О. Судак

Рецензент: М. І. Дубина

Редакція літератури з філології та журналістики Зав. редакцією М. Л. Скирта

Додаток. Документи та матеріали про перепоховання Шевченка в Україні (з травня 1861 р.):

Т. Г. Шевченко в документах і матеріалах. К., 1950

Смерть и похороны Т. Г. Шевченко (Документы и материалы). К., 1961.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
27.X.2007‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.