[Майкл Уолцер. Про толерантність. — Х., 2003. — 148 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Майкл УОЛЦЕР

ПРО ТОЛЕРАНТНІСТЬ


Харків — 2003ЗМІСТПередмова . . . . . . . . . . . . . . . . 9

ВСТУП. Як треба писати про толерантність . . . . . . . . . . . . . . . . 13

РОЗДІЛ 1. Стосунки між людьми та політичні устрої . . . . . . . . . . . . . . . . 20

РОЗДІЛ 2. П’ять режимів толерантності . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Багатонаціональні імперії . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Міжнародне суспільство . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Консоціації . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Національні держави . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Суспільства іммігрантів . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Висновок . . . . . . . . . . . . . . . . 48

РОЗДІЛ 3. Складні випадки . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Франція . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Ізраїль . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Канада . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Європейське товариство . . . . . . . . . . . . . . . . 61

РОЗДІЛ 4. Практичні проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Влада . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Клас . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Стать . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Релігія . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Освіта . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Громадянська релігія . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Толерантність до нетерпимого . . . . . . . . . . . . . . . . 94

РОЗДІЛ 5. Толерантність в епоху модерну і постмодерну . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Проекти нового часу . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Постмодерн? . . . . . . . . . . . . . . . . 101

ЕПІЛОГ. Розміркування про американський мультикультуралізм . . . . . . . . . . . . . . . . 108

ПОСИЛАННЯ . . . . . . . . . . . . . . . . 129

ПІСЛЯМОВА . . . . . . . . . . . . . . . . 139

ПОКАЖЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . 141

У цій важливій книзі видатний політичний теоретик досліджує п’ять «режимів толерантності» — від багатонаціональних імперій до іммігрантських общин — і описує сильні і слабкі сторони кожного режиму, а також говорить про форми толерантності, що змінюються, і про винятковість кожної людини. Майкл Уолцер показує, як влада, клас і стать взаємодіють з релігією, расою й етнічною належністю за різних режимів, і говорить про те, як виявляється і як має виявлятися толерантність у мультикультуралістичних суспільствах, наприклад у США.

«З характерною для нього добірністю Майкл Уолцер показує, що толерантність — це не філософський принцип, що має одне-єдине виправдання, а багатолика політична практика. Він вилучає мудрі уроки передбачливості і надії з досвіду і багатонаціональних імперій минулого, і нинішніх іммігрантських общин, для того, щоб упоратися з дилемами культурного плюралізму». — Майкл Дж. Сендел


«Геніальність невеликої книжки Уолцера ... полягає в тому, що вона реалістично описує ті суперечності, з якими зіштовхуються люди, що будують відкрите суспільство». — Е. Дж. Діонн мол., Washington Post


«Добірно, ... розумно і людяно». — К. Ентоні Анніа, New York Review of Books


«Цікавий погляд зсередини на владу, клас, стать, релігію, освіту». — Publishers Weekly


«Уолцер — видатний політичний теоретик, чиї роботи високо цінуються, вони добірно написані і легко читаються... Це чудова книга». — Дж. Кертіс, Toronto Globe and MailМайкл Уолцер — професор соціології в Інституті прогресивних досліджень у Прінстоні. Він редактор низки періодичних видань і автор понад десяти книг.Уолцер М. Про толерантність / Пер. з англ. М. Лупішко. — Харків: Видавнича група «РА-Каравела», 2003. — 148 с. ISBN 966-586-113-1

Ця книга — підсумок багаторічних роздумів і аналізу різних «режимів толерантності» — має за підгрунтя американську модель. Автор урахував численні коментарі та критичні зауваження вчених багатьох країн, які упродовж тривалого часу знайомилися зі змістом цієї книги — у вигляді лекцій, прочитаних на наукових конференціях із проблем толерантності.

Конкретні приклади, часом суперечливі аргументи мають зацікавити читачів, не байдужих до питань естетики, політики, економіки.

Michael Waltzer. On Toleration. Yale University Press — New Hawen and LondonФрагменти з цієї книги під назвою «Castle Lectures» були прочитані Майклом Уолцером як частина програми естетики, політики й економіки Иєльського університету (Vale University) 1966 року. Castle Lectures стали можливими завдяки фінансовій підтримці містера Джона К. Кастла (John K. Castle). Лекції влаштовувалися на честь його предка Св. Джеймса П’єрпонта (Reverend James Pierpont), одного з засновників Йєльського університету. Прочитані провідними громадськими діячами, «Castle Lectures» мали на меті сприяти розмірковуванням про моральні основи суспільства і держави та поліпшенню розуміння етнічних проблем, із якими може стикатися людина в нашому складному сучасному суспільстві.
‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.