[Бовуа Даніель. Битва за землю в Україні: 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. — К., 1998. — 334 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Даніель БОВУА

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ 1863-1914
Поляки в соціо-етнічних конфліктахКИЇВ — 1998
ЗМІСТВід видавців.................................................................................3


Вступ............................................................................................4Розділ І

Російсько-польський антагонізм у земельному питанні

Сліпа злоба: 1863-1865 роки .................................................9

Продумана злоба: 1865-1875 роки .......................................15

Затятість росіян і протидія поляків: 1875-1888 роки ...........24

Підсумок здобутків наприкінці століття................................31Розділ II

Польсько-український антагонізм у земельному питанні

Між утиском і протекцією...........................................................47

Драма межування........................................................................56

«Голод на землю» .......................................................................62

Посилення блокади в 1890-х роках ..........................................70

Від жакерії до революції..............................................................77Розділ III

Антагонізм у земельному питанні між поляками

Ланка, якої бракувало...................................................................85

Кінець однодвірців........................................................................92

Земля — капіталістична власність...............................................98

Заспокоїти збунтовану шляхту....................................................105

Злочинне положення 1886 року ................................................117

Забуття і соціальний занепад .....................................................122

1905 рік, або нещире каяття панів .............................................130

Забута міська шляхта...................................................................136Розділ IV

Поляки й соціально-економічні переміни

А. Нове збагачення польських землевласників України ............140

Нові види транспорту ..................................................................140

Виробництво зерна.......................................................................143

Винокурні......................................................................................146

Цукрові заводи..............................................................................148

Експлуатація лісів ........................................................................153

Концентрація капіталу.................................................................155

Б. Нове польське суспільство та його сателіти.........................156

Престижність землі та громадське життя .................................156

Інтелігенти й офіціалісти.............................................................165

Сезонні робітники, поселенці-іноземці та євреї........................175Висновки ......................................................................................185Académie Nationale des Sciences de l’Ukraine

Institut d’Etudes de l’Europe Orientale

Daniel Beauvois

LA BATAILLE DE LA TERRE

EN UKRAINE

1863-1914

Les Polonais et les conflits socio-ethniques

Traduction en ukrainien ZOYA BORYSSIOUK

Krytyka Kyiv 1998

Національна Академія наук України

Інститут східноєвропейських досліджень

Даніель Бовуа

БИТВА ЗА ЗЕМЛЮ

В УКРАЇНІ

1863-1914

Поляки в соціо-етнічних конфліктах

Переклад на українську ЗОЇ БОРИСЮК

Критика Київ 1998При перекладі враховано авторські доповнення, внесені до видання:

Daniel Beauvois. Walka o ziemię. Szlachta polska na Ukrainie prawobrzeżnej pomiędzy caratem a ludem ukraińskim. 1863-1914. Z języka francuskiego przełożył Krzysztof Rutkowski. — Sejny, 1996.


Наукова і мовна редакція, вступне слово Наталі Яковенко

ISBN 966-02-0513-9
Електронний текст надіслано читачем сайту «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
4.III.2006


‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.