[М. Грушевський. Історія України-Руси. Том I.]

Головна     Наступний том     |     Т.1.  Т.2.  Т.3.  Т.4.  Т.5.  Т.6.  Т.7.  Т.8.  Т.9.  Т.10.  |

Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ


ТОМ І. ДО ПОЧАТКУ XI ВІКАПередмова


I. Вступні замітки


II. З перед-історичних глубин


III. Історичні дані з часів перед словянським розселеннєм


IV. Словянська кольонїзація і турецький натиск


V. Матеріальна культура українських племен в часах розселення і по нїм


VI. Люднїсть і її суспільний побут


VII. Початок Руської держави


VIII. Від Олега до Святослава


IX. Закінченнє будови Руської держави; часи Володимира Великого


Примітки
Екскурси


I. Найдавнїйша київська лїтопись.


II. Норманська теорія.
Пояснення скороченних цитат.
* * *


Від редакційної колегії

В. А. Смолій, П. С. Сохань. Видатний історик України


Омелян Пріцак. Історіософія Михайла Грушевського

Френк Сисин. Повернення Михайла ГрушевськогоГрушевський М. С. Історія України-Руси. Т. 1. — Київ, 1913. — 648 с. (3-є вид.).

У першому томі висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку XI ст.[Репринтне видання:
Грушевський М. С. Історія України-Руси: В 11 т., 12 кн. / Редкол.: П.С.Сохань (голова) та ін. — К.: Наук. думка, 1991. — . — (Пам’ятки іст. думки України). — ISBN 5-12-002468-8.
Т. 1. — 1994. — 736 с. — ISBN 5-12-002469-6 (в опр.).]© Сканування та обробка: Олександр Усинський, http://sasha.inet.ru
I.2004 (Останні правки 15.IV.2004)
Головна     Наступний том

[М. Грушевський. Історія України-Руси. Том I.]


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.