‹‹   Попередня     Головна     Наступна     |     Т.1.  Т.2.  Т.3.  Т.4.  Т.5.  Т.6.  Т.7.  Т.8.  Т.9.  Т.10.  |
Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ


ТОМ ПЕРШИЙ

ТОМ ДРУГИЙ

ТОМ ТРЕТІЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТИЙ

ТОМ ПЯТИЙ

ТОМ ШЕСТИЙ

ТОМ СЕМИЙ

ТОМ ВОСЬМИЙ

ТОМ ДЕВЯТИЙ

ТОМ ДЕСЯТИЙ
ТОМ ПЕРШИЙ. ДО ПОЧАТКУ XI ВІКА

Передмова

I. Вступні замітки

II. З перед-історичних глубин

III. Історичні дані з часів перед словянським розселеннєм

IV. Словянська кольонїзація і турецький натиск

V. Матеріальна культура українських племен в часах розселення і по нїм

VI. Люднїсть і її суспільний побут

VII. Початок Руської держави

VIII. Від Олега до Святослава

IX. Закінченнє будови Руської держави; часи Володимира Великого

Примітки

Екскурс I. Найдавнїйша київська лїтопись.

Екскурс II. Норманська теорія.ТОМ ДРУГИЙ. XI-XIII ВІК

I. Часи Ярослава.

II. Розклад Руської держави в XI -XII в.

III. Упадок Київа (до татарського походу 1240 р.).

IV. Перегляд поодиноких земель: Київщина (в додатку: Турово-пинська земля) — територія, городи, житє політичне й культурне.

V. Чернигівщина й Переяславщина.

VI Волинь і Побуже.

VII. Прикарпатські краї: Галичина й Угорська Русь.

VIII. Степи; останки словянської кольонїзації в степах; турецька кольонїзація степів: Печенїги, Торки, Половцї, Монґоли-Татари.

Примітки

Карти: а) Київщина і Турово-Пинщина в XI -XIII в. б) Чернигівщина й Переяславщина; в) Західня Україна.ТОМ ТРЕТІЙ. ДО РОКУ 1340

I. Галицько-волинська держава (XII-XIV в.): утворенне її за Романа, часи Данила і його наступників.

II. Поднїпровє в другій половині XIII і на початку XIV віку, під татарською зверхністю.

III. Політичний і суспільний устрій українських земель в XI-XIII віках: державна система, княжі відносини, полїтична орґанізація земель, управа, суд, воєнна і фінансова справа, орґанїзація церковна й її історія; суспільні верстви.

IV. Побут і культура: Відносини економічні. Право як культурно-побутове явище. Побут: відносини родинні; хиби суспільности в представленню моралїстів; образки життя. Християнство і його культурні впливи. Творчість артистична. Школа і освіта. Книжність і творчість літературна; письменство перекладне й ориґінальне.ТОМ ЧЕТВЕРТИЙ. XIV — XVI ВІКИ — ВІДНОСИНИ ПОЛЇТИЧНІ.

I. Окупація українських земель Литвою й Польщею; Литва збирає українські землї; боротьба за Галицько-волинську спадщину й прилученне до в. кн. Литовського волостей Чернигівських, Київщини й Поділя.

II. Українські землї під зверхністю Литви й Польщі на переломі XIV і XV вв.: польсько-угорський спір за Галичину; династична унїя Литви й Польщі й опозиція против прилучення до Польщі р в. кн. Литовськім; переміни в устрою і відносинах в. кн. литовського.

III. Українські землі під зверхністю Литви й Польщі в XV віцї. Події по смерти Витовта; часи Казимира й в. кн. Олександра; ослабленнє унїї; відносини національні, руська іредента.

IV. Зміни в українських степах і на Чорноморю. Сформованнє кримської орди й татарські спустошення.

V. Прилученнє українських земель до Польщі — справа унії в XVI в. і прилученне українських земель до Польщі в 1569 р.

Карта: українські землї в складі Польско-Литовської держави перед 1569 р.ТОМ ПЯТИЙ. СУСПІЛЬНО-ПОЛЇТИЧНИЙ УСТРІЙ І ВІДНОСИНИ XIV-XVII В.

Передмова

I. Загальний погляд на суспільпо-полїтичну еволюцію українських земель під литовським і польским режімом (XIV-XVII вік).

II. Еволюція суспільного устрою: Пани-шляхта — сформованне шляхетської й маґнатської верстви в українських землях.

III. Селянство — його катеґорії, обмеження особистих прав, панщина й її історія.

IV. Міщанство, український елемент в містах. Духовенство чорне й біле (світське).

V. Управа світська: останки староруської схеми й їх еволюція, перенесеннє польскої адмінїстраційної системи й польського устрою на Україну і сформованнє сього польського устрою в XVI-XVII вв. Орґанізація міська. Сільський устрій.

VI. Орґанізація церковна: ерархічні відносини XIV-XVI вв., державне становище православної церкви в Польщі й в. кн. Литовськім, внутрішній устрій і життє її; розстрій православної церкви в XVI віці.

VII. Утворенне унїатської церкви: проби унїї в XIV-XV віцї, заходи коло унїї в 2-ій пол. XVI в. і її переведевнє в 1590-х рр., берестейський собор 1596 р. і становище супроти нього суспільности.ТОМ ШЕСТИЙ. ЖИТЄ ЕКОНОМІЧНЕ, КУЛЬТУРНЕ, НАЦІОНАЛЬНЕ XIV-XVII ВІКІВ

І. Економічне житє українських земель в XIV-XVII вв: торговля в XIV-XVI вв., її орґанізація; державна реґляментація; реміснича орґанізація; упадок міського житя.

II. Господарство сїльське XIV-XVII-го в.: старе хозяйство; пролєтарізація селянства; форми промислу звязані з сїльським господарством.

III. Відносини культурні й національні: національний склад і національні елєменти в шляхетстві, міщанстві й селянстві.

IV. Побут і культура: релїґійні і національні традиції в українській суспільности, культурне житє і побут.

V. Культурно- і релїґійно-національний рух на Україні в XVI в., національне відродженнє і початки культурно-національної боротьби, брацький рух.

VI. Боротьба за унїю і против неї по її проголошенню; лїтературна полєміка і полїтична боротьба, натиск правительства і погром православних в перших десятилїтях XVII в.ТОМ СЕМИЙ. КОЗАЦЬКІ ЧАСИ — ДО РОКУ 1625

I. Східно-полуднева Україна в XV-XVI вв.

II. Початки української козачини.

III. Зріст і орґанізація козачини в передостаннїх десятилїтях XVI віку.

IV. Перші козацькі війни.

V. Східня Україна і козачина на порозї XVII в. Соціальнє значіннє козацтва.

VI. Полїтичні обставини перших десятилїть XVII в. і їх вплив на зріст і розвій козачини.

VII. Козачина в службі національних українских змагань. Київський освітний рух і відновленнє православної єрархії.

VIII. Від Хотина до Курукова (1622-1625)ТОМ ВОСЬМИЙ. РОКИ 1626-1650

I. В атмосфері льояльности (1626-8).

II. Конфлїкт і війна 1630 р.

III. Безкоролївє і „заспокоєннє православних", релїґійна справа в 1630-х рр.

IV. Козацькі справи в 1631-1637 рр.

V. Війни 1637-8 рр.

VI. „Золотий спокій“ 1638-1647 р.; кольонїзація Заднїпровя.

VII. Український кольонїзаційний похід ні схід..

VIII. „Початок і причина війни Хмельницького“

IX. Хмельницький і повстаннє 1648 р.

X. Весняна війна 1648 р.

XI. Проби компромісу (лїто 1648).

XII. Осїння війна і зимова угода 1648 р.

XIII. Нові українські пляни і рішучий розрив з Польщею. Війна 1649 р.

XIV. Зборівська угода й її безвиглядність.ТОМ ДЕВЯТИЙ. РОКИ 1650-1657

I. Підданє Туреччині й похід на Молдаву 1650 р.

II. Війна з Польщею 1651 року; приготовання і початки кампанії.

III. Берестечко і Білоцерківський трактат 28-IX 1651.

IV. Від Білої Церкви до Батога.

V. Вінець і кінець Тимоша Хмельниченка.

VI. Українсько-московське порозуміннє і московсько-польський розрив. Осіння кампанія 1653 р. і Жванецьке замиреннє.

VII. Переяславська умова

VIII. Воєнні операції і дипльоматичні переговори 1654 року.

IX. Панорама тогочасної України. Загибель Браславщини. Дрижипільська кампанія та її епільоґ (січень-червень 1655)

X. Похід на Галичину 1655 р. Проблема Західньої України, справи білоруської займанщини і української еміґрації (весна 1656).

XI. “Московська зрада” і нова ліґа (літо 1656 — весна 1657)

XII. Кінець Хмельниччини.

XIII. Кілька загальних завважень.

Додатки.

ДоповненняТОМ ДЕСЯТИЙ. РОКИ 1657-1658

I. Вибори гетьмана і митрополита. Оформлення швелсько-українського союзу.

II. Опозиція Січі і бунт Пушкаря. Відновлення кримсько-українського союзу.

III. Конфлікти з Москвою і Гадяцька унія.
© Сканування та обробка: Олександр Усинський, http://sasha.inet.ru
I.2004 (Останні правки 15.IV.2004)
‹‹   Попередня     Головна     Наступна     |     Т.1.  Т.2.  Т.3.  Т.4.  Т.5.  Т.6.  Т.7.  Т.8.  Т.9.  Т.10.  |
Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.