‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Віталій СКЛЯРЕНКО

«ТЕМНІ МІСЦЯ» В «СЛОВІ О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»


Київ — 2003

ЗМІСТ


Вступ


«Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім»

1. «РастЂкашется мыслію по древу»

2. «Иже истягну умь крЂпостію своею, и поостри сердца своего мужествомъ»

3. «Спала Князю умь похоти»

4. «Рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы»

5. «Свистъ звЂринъ въ стазби»

6. «Влъци грозу въсрожатъ по яругамъ»

7. «Заря свЂтъ запала»

8. «Ту ся саблямъ потручяти о шеломы Половецкыя».

9. «Кая раны дорога, братіе»

10. «И на канину зелену паполому постла»

11. «Погибашеть жизнь Даждь-Божа внука»

12. «Убуди жирня времена»

13. «За нимъ кликну Карна и Жля, поскочи по Руской земли»

14. «Смагу (людемъ) мычючи в пламянЂ розЂ»

15. «Уже лжу убуди...»

16. «Иже погрузи жиръ во днЂ Каялы»

17. «Уже дьскы безъ кнЂса в моемъ теремЂ златовръсЂмъ»

18. «Босуви врани»

19. «БЂша дебрь Кисаню, и не сошлю къ синему морю»

20. Відповідь бояр Святославу («Темно бо бЂ въ г день», «Се бо Готскія красныя дЂвы въспЂша на брезЂ синему морю»)

21. «Уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю»

22. «Коли соколъ въ мытехъ бываетъ»

23. «На ниче ся годины обратиша»

24. «Живыми шереширы стрЂляти»

25. «Не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша?»

26. «Меча времены чрезъ облаки»

27. «Храбрая мысль носить васъ умъ на дЂло»

28. «Суть бо у ваю желЂзныи папорзи подъ шеломы латинскими»

29. «Хинова»

30. «Не худа гнЂзда шестокрилци»

31. «И схоти ю на кровать, и рекъ»

32. «Которое бо бЂше насиліе отъ земли Половецкыи!»

33. «Тъй клюками подпръся о кони»

34. «ОбЂсися синЂ мьгле»

35. «Утръ же воззни стрикусы»

36. «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду, суда Божіа не минути»

37. «Нъ рози нося имъ хоботы пашутъ»

38. «И скочи съ него босымъ влъкомъ»

39. «Пожръши чужи ручьи, и стругы ростре на кусту?»

40. «Полозію ползоша только»

41. «Рекъ Боянъ и ходы на Святьславля...»

Фрагменти текстів Бояна в «Слові о полку Ігоревім»Замість висновків

Запропоновані нами прочитання і осмислення «темних місць» у «Слові о полку Ігоревім»Умовні скорочення

Основні бібліографічні скорочення

Скорочення назв мов, граматичних термінів та ін.Додаток

Слово про похід Ігорів, Ігоря, сина Святославового, внука Олегового


Скляренко Віталій Григорович. «Темні місця» в «Слові о полку Ігоревім». — К.: Довіра, 2003. — 147 с.

ISBN 966-507-141-6

У книзі розглядаються «темні місця» в пам’ятці «Слово о полку Ігоревім», які досі ще не розгадані або пояснені непереконливо. Наводяться тлумачення кожного «темного місця» різними дослідниками за 200 років, що минули від часу першого видання цієї найславетнішої пам’ятки давньоруської літератури (1800 р.). Розглянуто 41 «темне місце». Майже всі вони по-новому прочитані й осмислені. Як додаток до дослідження подається новий переклад «Слова о полку Ігоревім».

Для викладачів, студентів, учителів, широкого кола читачів.Скляренко Віталій Григорович — член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Народився 14 серпня 1937 р. у с. Новомиколаївка Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл. в родині вчителів. Закінчив філологічний факультет Одеського університету ім. І. І. Мечникова. Автор 140 друкованих праць з історії української мови, акцентології, етимології, у тому числі чотирьох монографій. Один з авторів і редакторів «Етимологічного словника української мови» в семи томах (вийшло друком чотири томи), член Етимологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Лауреат премії ім. О. О. Потебні НАН України (за монографію «Праслов’янська акцентологія»).
Див. також:
Тематичний розділ «Слово о полку Ігоревім».

«Слово о плъку Игоре※.
«Слово о плъку Игоре※ та його поетичні переклади та переспіви.
Ироическая пЂснь о походЂ на половцовъ... (видання 1800 року, графіка)

Михайло Грушевський. Історія української літератури. т. II. Творчість XII-XIII вв. «Слово о полку Ігоревім».
Володимир Перетц. Слово о полку Ігоревім. Пам’ятка феодальної України-Руси XII віку. Київ, 1926.
Борис Яценко. «Слово о полку Ігоревім» та його доба. Київ, 2000.
«Слово о полку Ігоревім» за Енциклопедією українознавства.
«Слово о полку Ігоревім» за Енциклопедією "Українська мова".
А. М. Робінсон. «Руська земля» в «Слові о полку Ігоревім» (витяг з книги).


Попередня     Головна     НаступнаВибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.