‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Михайло ДРАГОМАНОВ

ВИБРАНІ ПРАЦІЗМІСТ


Малороссия в ее словесности

Исторические песни малорусского народа с объяснениями Вл. Антоновича и М. Драгоманова

Положение и задачи науки древней истории

Борьба за духовную власть и свободу совести в XVI — XVII столетии   (2)   (3)

Про українських козаків, татар та турків

Антракт з історії українофільства (1863 — 1872)

Турки внутренние и внешние

Ученая экспедиция в Западнорусский край

Переднє слово [до «Громади» 1878 р.]   (2)

Шевченко, українофіли й соціалізм   (2)   (3)   (4)

Что такое украинофильство?

Нові українські пісні про громадські справи (1764 — 1880)

Чудацькі думки про українську національну справу   (2)   (3)

Пропащий час. Українці під Московським царством (1654 — 1876)

Два учителіДодатки


Сторінки великого життя (P. C. Міщук)


Примітки (Р. С. Міщук, В. С. Шандра)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)


Покажчик імен та періодичних видань


Драгоманов М. П. Вибране («...мій задум зложити очерк історії цивілізації на Україні») / Упоряд. та авт. іст.-біогр. нарису Р.С.Міщук; Приміт. Р.С.Міщука, В.С.Шандри. — К.: Либідь, 1991. — 688 с. («Пам’ятки історичної думки України»)

Книга дає уявлення про багатогранні наукові інтереси видатного українського вченого — історика, літературознавця, фольклориста, публіциста, соціолога. В ній представлені статті, які розкривають авторську концепцію розвитку української нації у зв’язку із загальнолюдським прогресом.

Для викладачів-суспільствознавців, наукових працівників, студентів, усіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

ISBN 5-11-001743-3

Книга дает представление о многогранных научных интересах выдающегося украинского ученого — историка, литературоведа, фольклориста, публициста, социолога. В ней помещены статьи, которые раскрывают авторскую концепцию развития украинской нации в связи с общечеловеческим прогрессом.

Для преподавателей-обществоведов, научных работников, студентов, всех интересующихся отечественной историей.
Див. також:
ДРАГОМАНОВ Михайло Петрович. Біобібліографічний словник.
Б. Грінченко - М. Драгоманов. Діалоги про українську національну справу.
М. Драгоманов. Листочки до вінка на могилу Шевченка.

Б.Кістяківський. М.П.Драгоманов: його політичні погляди, літературна діяльність і життя.
М. Попович. Ідеологія громадовства і Драгоманов.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
12.IX.2003‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Вибрана сторінка

Арістотель:   Призначення держави в людському житті постає в досягненні (за допомогою законів) доброчесного життя, умови й забезпечення людського щастя. Останнє ж можливе лише в умовах громади. Адже тільки в суспільстві люди можуть формуватися, виховуватися як моральні істоти. Арістотель визначає людину як суспільну істоту, яка наділена розумом. Проте необхідне виховання людини можливе лише в справедливій державі, де наявність добрих законів та їх дотримування удосконалюють людину й сприяють розвитку в ній шляхетних задатків.   ( Арістотель )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть мишкою ціле слово та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.